Index biologiepaginaindex vwo 5 biologie

vwo 5 planten biologie voor jou

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

 

Adhesie
in de natuurkunde is adhesie de onderlinge aantrekkingskracht tussen ongelijke moleculen zonder dat er sprake is van een chemische binding
Auxine
zijn een groep plantenhormonen met vergelijkbare structuur en effecten, die in planten een groot aantal belangrijke functies vervullen, zoals de groei van bovengrondse delen
Bastvaten
transportkanalen in de bast, vooral bedoeld om suikers te vervoeren die gevormd zijn in het blad
Callus
callus bestaat uit ongedifferentieerde, totipotente cellen
Cambium
is een weefsellaag in planten, vooral bekend van bomen en struiken, die altijd ten minste één cambium hebben. Het is een delingsweefsel, een van de weinige plaatsen in een plant waar nieuwe cellen gemaakt worden.
Capillaire werking
opstijging van een vloeistof (meestal water) in nauwe kanalen door onderlinge aantrekking van moleculen. In de bodem heeft dit stijging van het grondwater tot gevolg. In planten gaat het water in de houtvaten door capillaire werking omhoog.
Celdifferentiatie
proces, waarbij cellen steeds meer gaan verschillen in vorm en functie. Celdifferentiatie treedt op bij de ontwikkeling van een meercellig individu.
Cellulose
polymerisatieproduct van glucose. Cellulose is een bestanddeel van de celwanden.
Celspecialiasatie
proces waarbij, bij de ontwikkeling van een meercellig individu, elke cel zijn specifieke bouw en functie krijgt.
Celstrekking
groei van de cel door opname van water in de vacuole. Celstrekking draagt bij planten bij aan groei en stevigheid van plantenweefsels.
Cohesie
is de onderlinge aantrekkingskracht tussen gelijke moleculen zonder dat er sprake is van een chemische binding
Complete bloem
bloem met kelkbladeren, kroonbladeren, meeldraden en stampers
Cuticula
waslaagje
Endodermis
binnenste cellenlaag van de schors (Schorsgrenslaag), vooral bij wortels. De endodermis is betrokken bij de selectieve opname van stoffen door de wortel.
Enten
hierbij wordt een deel van een plant (de ent) vastgemaakt op een deel van een andere plant (de onderstam)
Epidermis
opperhuid, buitenste cellaag (cellagen) van wortel, stengel en blad.
Ethyleen
is een hormoon in planten, waar het verschillende effecten heeft. Een ervan is dat ethyleen wordt geproduceerd door sommige rijpende vruchten.
FloŽem (phloem in Engels)
de bastvaten
Fotoperiodiciteit
is het verschijnsel dat organismen - meer in het bijzonder planten - in hun fysiologie reageren op de jaarlijkse verschillen in daglengte.
Fototropie
is een biologisch verschijnsel, waarbij een organisme op de uitwendige lichtprikkel reageert. 
Geotropie
is het verschijnsel dat de groei van planten beinvloed wordt door de zwaartekracht
Houtvaten
transportkanaal voor water en zouten, soms ook voor organische stoffen. Bij het ontstaan van houtvaten worden de wanden tussen in elkaars verlengde liggende cellen opgeruimd, waarna de cellen sterven.
Huidmondjes
openingen in de opperhuid van planten, bestaande uit twee sluitcellen rond een regelbare spleet. De huidmondjes dienen voor de gaswisseling.
Incomplete bloem
bloem mist iets uit dit rijtje: kelkbladeren, kroonbladeren, meeldraden en stampers
Kelk
krans van buitenste bloembekleedselen, meestal groen gekleurd en kleiner dan de kroon
Kloon
groep van individuen die door ongeslachtelijke voortplanting uit 1 organismen is ontstaan
Kroon
krans van binnenste bloemblaadjes. Kroonbladeren zijn meestal niet groen en groter dan kelkbladeren
Kruisbestuiving
bestuiving waarbij het stuifmeel van een bloem van een andere plant van dezelfde soort komt.
Lignine
(houtstof) is een stof, die voorkomt in de celwand van verschillende cellen.
Meristemen
het meristeem of plantaardig delingsweefsel bevindt zich op speciale plaatsen in de plant.
Mitose
kerndeling waardoor twee kernen ontstaan die hetzelfde genotype hebben als de oorspronkelijke kern.
Ongeslachtelijke voortplanting
vegetatieve voortplanting is een voortplantingsstrategie waarbij het nieuwe individu ontstaat uit een deel van het ouderindividu. Er vindt geen meiose en geen kernversmelting plaats. 
Parenchym
weefseltype (vulweefsel) bestaande uit cellen met een dunne, niet verhoute wand, die het vermogen tot celdeling behouden hebben. Bij beschadiging in een plant gaan de parenchymcellen zich delen en een wondweefsel (callus) vormen dat de wond afsluit.
Pollen
Stuifmeel
Polyploïdie
chromosomen komen in de kern meer dan een paar voor, zoals 3n of 4n
Primaire celwand
vrijwel alle plantencellen hebben een primaire celwand. Na de mitose wordt allereerst de celplaat gevormd. Daarna wordt er vanuit de nieuwe cellen direct een verdikkingslaag aangegebracht: de primaire celwand. Hij bestaat vooral uit cellulose. 
Sacharose
een disacharide waarvan elk molecuul bestaat uit een glucose-eenheid en een fructose-eenheid.
Secundaire celwand
als de strekkingsgroei van de cel afgelopen is, kan een tweede verdikkingslaag worden afgezet. De secundaire wand groeit alleen in de dikte, niet in de oppervlakte. Hij kan opgebouwd zijn uit meerdere lagen. Hij bevat gewoonlijk veel lignine.
Sluitcel
opvallend gevormde epidermiscel om een regelbare opening in de epidermis. De opening en sluitcellen vormen samen het huidmondje.
Stamcel
(embryonale) cel, waaruit zich weefsels ontwikkelen.
Stamper
vrouwelijk geslachtsorgaan van de zaadplant. Een stamper bestaat uit stempel(s), stijl(en) en vruchtbeginsel.
Stuifmeelbuis
een buisvormige uitgroeiing van de stuifmeelkorrel waardoor de vegetatieve kern en de generatieve kernen uit de stuifmeelkorrel de eicel in het zaadbeginsel kunnen bereiken.
Vaatbundel
verzameling houtvaten en bastvaten en ander weefsel in kruidachtige stengels en bladeren
Voorjaarshout
hout uit jaarring met wijde houtvaten en dunne wanden
Vruchtbeginsel
gedeelte van de stamper dat een of meer zaadbeginsels bevat
Waterpotentiaal
is een maat voor de energietoestand van water in vergelijking met zuiver water en bepaalt de richting en beweging van het water
Weefselkweek
een stukje weefsel wordt uit een plant gesneden en onder steriele omstandigheden opgekweekt tot nieuwe planten
Worteldruk
druk in de houtvaten als gevolg van osmose door actief zouttransport door de endodermiscellen vanuit de wortelschors naar de houtvaten.
Wortelharen
uitstulping van een epidermiscel van een wortel
Xyleem
de houtvaten
Zaadbeginsel
onderdeel van een vruchtbeginsel dat een eicel bevat en dat na bevruchting uitgroeit tot een zaad.
Zeefplaat
openingen in de dwarswanden van bastvaten
Zelfbestuiving
bestuiving waarbij pollen op stempels van bloemen van dezelfde plant terechtkomt.
Zomerhout
hout uit jaarring met dikke wanden en nauwe vaten
Zeefvat de bastvaten; transportkanalen in de bast