Index biologiepaginaindex biologie klas 2 en 3

ecologie biologie voor jou

 
info biologiepagina uitleg biologie oefenen biologie bestanden biologie computer pc les biologie

Samenvatting Biologie voor Jou 2b Ecologie

6.1

Ecologie = studie over alle relaties tussen organismen en hun milieu
2 groepen invloeden uit milieu:

Niveaus van ecologie:

 • Individu: 1 organisme
 • Populatie: groep individuen van zelfde soort die zich onderling voortplanten
 • Levensgemeenschap: populaties van verschillende soorten die in een bepaald gebied samenleven
 • Ecosysteem: bepaald gebied waarin biotische en abiotische factoren een eenheid vormen

Biotoop = gezamenlijke abiotische factoren van een ecosysteem

6.2

Voedselketen:

 • Is een reeks soorten, waarbij elke soort de voedselbron is voor de volgende soort
 • Eerste schakel is altijd een plant

In natuur lopen voedselketens door elkaar heen = voedselnet / voedselweb

Dieren zijn planteneters, vleeseters of alleseters

Fotosynthese: water + koolstofdioxide + licht --> glucose + zuurstof

In een voedselkringloop tref je aan:

 • Planten zijn producenten
  • Altijd 1e schakel voedselketen
  • ‘produceert’ glucose en andere voedingsstoffen
 • Dieren zijn consumenten (van 1e orde, 2e orde etc.)
 • Afvaleters zijn dieren die dode resten van planten en dieren eten
 • Bacteriën en schimmels zijn reducenten
  • Breken organisch afval af tot voedingszouten (mineralen), die weer opgenomen kunnen worden door producenten

6.3

Kringloop van water:

 • Door verdamping van water in zee/oceaan ontstaan wolken van waterdamp
 • Door neerslag keert water terug op aardoppervlakte

Kringloop van koolstof:

 • In lucht zit koolstof in koolstofdioxide
 • Planten leggen koolstofdioxide met fotosynthese vast in glucose. Met glucose kunnen ook andere plantaardige energierijke stoffen gemaakt worden
 • Bij verbranding glucose komt weer koolstofdioxide vrijdag
 • Plantaardige energierijke stoffen kunnen ook opgenomen worden door dieren, die dit vervolgens verbranden en er koolstofdioxide vrijkomt, of die het opslaan als dierlijke energierijke stoffen
 • Dood organisch materiaal wordt weer afgebroken door reducenten, waarbij koolstofdioxide vrijkomt bij de verbranding

 

6.4

Piramide van aantallen:

 • Geeft aan hoeveel individuen elke schakel van een voedselketen heeft
 • In een voedselketen wordt het aantal individuen in elke schakel meestal kleiner (behalve als voedselketen met een boom begint)

Piramide van biomassa:

 • Biomassa = totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme
 • Energierijke stoffen zijn: eiwitten, vetten en koolhydraten
 • In een voedselketen/voedselpiramide van biomassa wordt de biomassa in elke schakel kleiner

6.5

Optimale omstandigheden voor populatie is wanneer de biotische en abiotische factoren de meest gunstige waarden hebben

Biologische evenwicht = populatiegrootte schommelt om een bepaalde evenwichtswaarde

Populatiegrootte hangt af van:

 • Biotische factoren
  • Hoeveelheid voedsel
  • Aantal natuurlijke vijanden
  • Ziekteverwekkers
 • Abiotische factoren
  • Klimaat (temperatuur, licht, lucht en water)

6.6

Successie            =opeenvolging van planten en dierensoorten in een gebied, van een pionieersecosysteem naar een climaxecosysteem

Pioniersecosysteem

 • Beginstadium successie
 • Weinig verschillende soorten planten en dieren / aanwezige soorten wel in grote aantallen
 • Eenvoudig voedselweb
 • Sterk schommelende abiotische factoren

Climaxecosysteem

 • Eindstadium successie
 • Erg soortenrijk
 • Ingewikkeld voedselweb

Humus    = laagje in bodem  met mengsel van voedingsstoffen die uit resten van organismen vrijkomen, samen met de reducenten

6.7

Aanpassing vis aan waterleven:

 • Kieuwen voor zuurstof
 • Staartvin om op een neer te bewegen
 • Slijm op schubben, zodat er minder weerstand is in het water
 • Gestroomlijnde vorm

Poten van landzoogdieren:

 • Topgangers > loopt op toppen van tenen --> hebben hoef om elke teen = hoefganger
 • Teengangers > alleen teenkootjes op de grond
 • Zoolgangers > hele voet op grond (stevig, maar minder snelheid)

Poten van vogels:

 • Zangvogels: 3 tenen naar voren, 1 naar achteren
 • Roofvogels/uilen: tenen met scherpe klauwen
 • Loopvogels: hebben 3 tenen die naar voren staan
 • Watervogels: zwemvliezen tussen tenen
 • Steltlopers: lange poten en lange tenen tegen wegzakken in modder

Snavels van vogels:

 • Kegelsnavel
  • Zangvogels die zaden moeten kraken
 • Pincetsnavel
  • Puntige snavel om insecten te vangen
 • Haaksnavel
  • Roofvogels die prooi moeten verscheuren
 • Priemsnavel
  • Lange snavel om die in natte bodem diertjes te zoeken
 • Zeefsnavel
  • Bij watervogels die water afslobberen voor kleine diertjes en plantjes

6.8

Aanpassing plant in winter:

 • Bovengronds deel sterft af, reservevoedsel in wortel
 • Sommige planten blijft alleen wortelrozet leven boven grond

Zonplanten

  • Groeien beste bij veel licht

Schaduwplanten

  • Groeien beste bij weinig licht (o.a. op bodem bos)
  • Vaak grote dunne donkergroene bladeren
  • Bloeien vaak vroeg in voorjaar

Waterlelie: zit met wortels in bodem, bladeren drijven op water. Stengel bevat luchtkanalen zodat zuurstof bij wortels kan komen

Download of print hier de samenvatting als pdf-bestand