APA richtlijnen bronvermelding

APA richtlijnen bronvermelding (Richtlijnen bronvermelding verslag)

Inleiding bronvermelding (APA Richtlijnen bronvermelding)

Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgens presenteren als je eigen werk. Voor bronvermelding zijn speciale richtlijnen, anders noemen we dat plagiaat. Als je voor een werkstuk literatuur en andere bronnen hebt bestudeerd, kun je daar tóch delen uit overnemen als je je houdt aan de APA richtlijnen. Door een duidelijke APA bronvermelding maak je duidelijk welke delen van je werkstuk zijn overgenomen uit het werk van een ander. Met deze APA bronvermelding kan je docent (of een andere lezer) nagaan:
• welke bronnen je hebt gebruikt (betrouwbaarheid)
• of je een variatie aan bronnen hebt gebruikt
• of de bron correct is gebruikt, en
• of belangrijke bronnen ontbreken.

Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren:
• door bronnen te parafraseren (in je eigen woorden weergeven)
• door bronnen te citeren (een stukje van de tekst letterlijk overnemen). Een citaat plaats je altijd tussen "aanhalingstekens".

Achterin je werkstuk neem je een lijst op van alle bronnen die je hebt geraadpleegd: de bronnenlijst. De verwijzingen in deze bronnenlijst zet je in alfabetische volgorde van (eerstgenoemde) auteur.

INTERNETBRONNEN

Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update). Titel van het document of de website. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website.

Voorbeelden:
Smeenk, J.(2015). Sagrada Familia Barcelona Barcelonapagina. Geraadpleegd op 7 juli 2015, https://barcelonapagina.nl/sagradafamilia.html

Smeenk, J.(z.d.). Een biologie verslag schrijven. Geraadpleegd op 13 januari 2014, https://www.biologiepagina.nl/verslagbiologie.htm

BRONVERMELDING BOEKEN

Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel. Plaats uitgever: uitgever.
Voorbeeld:
Dekkers, M (2006), De larf: over kinderen en metamorfose. Amsterdam: Contact

BRONVERMELDING KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN

Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum). Titel artikel: Eventuele subtitel. Naam van tijdschrift of krant, evt. nummer, paginanummer(s).

Voorbeeld:
Ouwerkerk, D. van, & Grinten, J. van der (2004). De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Interne Communicatie, 4, p. 11-13.

Dongen, M. van (7 juli 2005). Bestuur hoofdstad is niet effectief. Volkskrant, p. 12.

OPMERKINGEN BRONVERMELDING

• Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Noteer dan z.d.
• Is de auteur van een bron niet bekend? Vermeld dan de verantwoordelijke organisatie. Is die ook niet bekend? Zet dan de titel vooraan en het publicatiejaar erachter, gevolgd door de rest van de bronvermelding. In de bronnenlijst vermeld je deze bron dan bij de eerste letter van de titel.
• Het adres van een website begint met http:// en is geheel onderstreept.
• Soms is een publicatie geschreven door meerdere auteurs. Vermeld er hooguit drie. Zijn het er meer, dan vermeld je alleen de eerste drie, met de toevoeging et al of e.a. (= en anderen).

VERWIJZINGEN IN DE TEKST VAN JE WERKSTUK

Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft, kun je ook op die plaats de bron vermelden. Die bron staat al uitgebreid beschreven in je bronnenlijst, daarom kun je hier volstaan met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase.

Die verwijzing ziet er als volgt uit: (auteur, publicatiejaar, paginanummer(s))

Voorbeeld: Er vielen veel slachtoffers onder de mariniers in Vietnam. Drie procent van de mariniers in Vietnam sneuvelde, en zo’n 17 procent raakte gewond. (Pietersen, 2006, p. 97)

Bewerkt n.a.v. bron: APA richtlijnen voor bronvermelding, http://www.lwsvo.nl, 2005