Biologie oefenen op Biologiepagina

Contact, Cookies & Privacypolicy

Leerling? Voor alle vragen over je lesstof of toetsvragen die je niet snapt dien je altijd contact op te nemen met je eigen biologiedocent. Vanwege het grote aantal gebruikers kan ik helaas niet ingaan op individuele vragen. Krijg je een PowerPoint met een wachtwoord, vul dan 'biologie' in.

Docent? Voor opmerkingen of suggesties (interessante links) kunt u contact opnemen met [email protected]

Technische problemen met oefentoetsen? De afgelopen tijd heb ik veel berichten ontvangen dat oefentoetsen niet meer goed worden weergegeven. Dit kan twee mogelijke oorzaken hebben:

  1. Javascript is soms niet meer geactiveerd na een browser update. Check of je dit goed hebt ingesteld via dit stappenplan: https://www.java.com/nl/download/help/enable_browser.html
  2. Je hebt niet alle cookies geaccepteerd of negeert de cookiebanners. Helaas zit er een nog niet opgeloste bug in de website/cookiebanners, waardoor alleen gebruikers die alle cookies accepteren de oefentoetsen normaal kunnen zien. Je dient de cookies alsnog te accepteren (krijg je deze melding niet omdat je ze eerder geweigerd hebt kun je op deze pagina iets verderop onder het kopje 'cookies' alsnog toestemming geven).

Algemene voorwaarden

Het hoofddoel van ©Biologiepagina is het makkelijk toegankelijk maken van alle digitale bronnen voor elke leerling en docent van het vak biologie. U bent vrij te linken naar elke pagina van de website en om materialen op kleine schaal in uw klas te gebruiken (dit onder vermelding van © Biologiepagina.nl). Biologiepagina vraagt in ruil maar één ding terug: Komt u interessant materiaal tegen op internet, breng Biologiepagina dan op de hoogte. Ondanks dat Biologiepagina probeert zoveel mogelijk rekening te houden met het auteursrecht (diverse foto's zijn aangeschaft via adobe.stock.com), kan het onverhoopt voorkomen dat het copyright van enkele afbeeldingen per ongeluk is overschreden, doordat de oorspronkelijk bron niet meer te achterhalen is. Indien toch bezwaarlijk en tegenstrijdig met de auteursrechtelijke onderwijsexceptie, zal Biologiepagina het auteursrecht respecteren en de afbeelding of materialen direct verwijderen of de bron corrigeren. Alvast bedankt en veel biologieplezier met de website!

Cookies

Disclaimer

Disclaimer voor www.biologiepagina.nl

Bio Web Design, hierna te noemen Bio Web Design, verleent u hierbij toegang tot www.biologiepagina.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Bio Web Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bio Web Design spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bio Web Design. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bio Web Design nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bio Web Design. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bio Web Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gegevens

Bio Web Design is geregistreerd bij de KvK 84861738. Marksingel 94, Breda. VAT NL863421131B01.

Uitgebreide privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bio Web Design verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bio Web Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Bio Web Design volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Onze affiliate partners werken met ons samen op basis van een unieke linkcode die het surfgedrag van de bezoeker kan terug brengen naar onze website. Dit gebeurt anoniem en zonder enige vorm van overdracht van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bio Web Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bio Web Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bio Web Design bewaart geen persoonsgegevens, aangezien u op de website nergens uw persoonlijke gegevens hoeft te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bio Web Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bio Web Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bio Web Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bio Web Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Bio Web Design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Ontwerp

Het ontwerp van Biologiepagina.nl is een bewerking van HTML5up.net

Meer Bio Web Design

Bezoek ook eens Barcelonapagina.nl over de bezienswaardigheden in Barcelona, Spaansesteden.nl voor alle highights in steden in Spanje of Go2Barcelona.de met Sehenswürdigkeiten in Barcelona. Meer links op deze, deze en deze pagina of neem een kijkje bij het Dogepaleis in Venetië.